Üdvözöljük, Ön nincs bejelentkezve
Cím: Székesfehérvár, Sereg utca 13
Tel: +36 22 310 705
E-mail: info@albafem.hu
Lakossági átvétel
Újra megnyitottuk lakossági átvételünket! Minden hétköznap 08:00-12:00 között vagyunk nyitva lakossági partnereink számára.

ÚJ SZEMÉLYI MELLÉ ADÓKÁRTYA ÉS LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES!
FELHÍVJUK TISZTELT ÜGYFELEINK FIGYELMÉT, HOGY AZ ÚJ TÍPUSÚ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐ ÜGYFELEINKTŐL VÁSÁROLNI KIZÁRÓLAG A  RÉGI ADÓKÁRTYA  ÉS LAKCÍMKÁRTYA BEMUTATÁSÁVAL TUDUNK...

VÁLTOZÁSOK A KÉSZPÉNZFIZETÉSBEN!
A FÉMKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ  443/ 2013 (XI.27.) KORMÁNYRENDELET 24.§ SZERINT A FÉMKERESKEDŐ A FÉMKERESKEDELMI ENGEDÉLYKÖTELES ANYAG ELLENÉRTÉKEKÉNT NAPTÁRI NAPONKÉNT TERMÉSZETES SZEMÉLY ESE...

A hulladékkereskedelemre vonatkozó szabályok meghatározzák a személyek egyes típusaira vonatkozó hulladékbegyűjtés és kezelés, adminisztráció eljárási rendjét. Az Önre vonatkozó átvételi folyamat leírását ezért az alábbi csoportosítás szerint olvashatja: 
Cím: Székesfehérvár, Sereg utca 13
Tel: +36 22 310 705
E-mail: info@albafem.hu

Nyitvatartás
Hétfő: 8:00-16:00 Szombat: zárva
Kedd: 8:00-16:00 Vasárnap: zárva
Szerda: 8:00-16:00    
Csütörtök: 8:00-16:00    
Péntek: 8:00-16:00    
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 1. Az ALBA- FÉM KFT. gazdasági tevékenysége körében megvásárolja a szállító tevékenységéből adódott megfelelő minőségű hasznosítható fémhulladékot.
 2. Vevő kijelenti, hogy a hulladék- kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes környezetvédelmi és - fémkereskedelmi engedéllyel rendelkezik.
 3. Beszállító vállalja, hogy a jogszerű működés alátámasztására szolgáló dokumentumokat /így különösen cégkivonat, környezetvédelmi- és fémkereskedelmi engedélymásolatok, amennyiben vannak, aláírási címpéldány másolata/ vevő rendelkezésére bocsátja, az abban szereplő adatok nyilvántartásához, kezeléséhez a jogszabályok által meghatározott keretek szerint hozzájárul.
 4. Beszállító tudomásul veszi, hogy a visszaélések elkerülése érdekében fokozott együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében a Társaság nevében írásbeli megállapodás, számlakibocsátás, pénzfelvétel tekintetében az ügyvezetőn kívül csak az a személy járhat el, aki az ügyvezető által aláírt írásbeli meghatalmazással rendelkezik. A visszavonásig érvényes meghatalmazások változásában történő bejelentés elmulasztásából eredő következményekért vevő felelősséget nem vállal.
 5. Az adásvétel tárgyát kizárólag olyan árufajták képezik, amelyek begyűjtésére, szállítására és előkezelésére vevő az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség érvényes engedélyével rendelkezik.
 6. A fémfajták vételárát vevő a végfelhasználók aktuális igénye és a Londoni Fémtőzsde fémár- jegyzéseinek figyelembe vételével határozza meg. Az így kialakított vételi árlistát vevő honlapon történő közzététellel, egyedi megállapodás esetén telefax vagy elektronikus levelezés útján juttatja el eladóhoz. Az árlista kizárólag az abban jelölt időtartamban érvényes. Vevő az árváltoztatás jogát fenntartja.
 7. Konkrét mennyiségi bejelentés és megfelelő határidőn belüli szállítás esetén egyedi árazás kialakítására is lehetőség van.
 8. Az áruátvétel zavartalan biztosítása érdekében eladó a szállítás konkrét időpontját vevővel lehetőség szerint előzetesen telefonon (hétköznap 8- 15 óráig) egyezteti; vevő jelen feltételek alapján sem mennyiségben, sem időben áruátvételre nem kötelezhető.
 9. Vevő a megvásárolt árut a szállítólevélen/ anyagkísérő okmányon leigazolt minőség és mennyiség szerint, az árubevételi jegy alapján kiállított számla kézhezvételét követően az előzetes megállapodásnak megfelelően készpénzben vagy átutalással egyenlíti ki.
 10. A teljesítés helye a vevő telephelye.
 11. Mennyiségi átvétel tekintetében a vevő mérlegelése a mérvadó.
 12. A szállítás terhe és költségei a szállítót terhelik, ettől a felek egyedi megállapodás alapján közös megegyezéssel eltérhetnek.
 13. Beszállító kijelenti, hogy a hulladék- átadások nyomán keletkező környezetvédelmi bejelentkezési, adatszolgáltatási kötelezettségének a vonatkozó hatályos környezetvédelmi szabályozás szerint eleget tesz.
 14. A szállító a szállított áruért jogi szavatosságot vállal, melyet a vevő által rendelkezésére bocsátott "Nyilatkozat" elnevezésű belső nyomtatvány kitöltésével szállítmányonként is köteles megerősíteni.
 15. Felek a 2009. évi 61. tv. és a 312/ 2009. (XII. 28.) sz. Kormányrendeletben meghatározottak szerint egyedi szállításonként „Írásbeli megállapodás” megkötésére kötelezettek a hivatkozott jogszabályok szerinti tartalommal. Szállító tudomásul veszi, hogy ennek megkötése nélkül a hulladék megvételére nem kerül sor, továbbá a vételár kiegyenlítésének alapfeltétele az említett egyedi megállapodás eredetiben történő rendelkezésre állása.
 16. Az adásvételekre egyebekben a kereskedelemre vonatkozó, a Polgári Törvénykönyvben található valamint a szállítási szerződésekre vonatkozó jogszabályok az irányadók.