Üdvözöljük, Ön nincs bejelentkezve
Cím: Székesfehérvár, Sereg utca 13
Tel: +36 22 310 705
E-mail: info@albafem.hu
Lakossági átvétel
Újra megnyitottuk lakossági átvételünket! Minden hétköznap 08:00-12:00 között vagyunk nyitva lakossági partnereink számára.

ÚJ SZEMÉLYI MELLÉ ADÓKÁRTYA ÉS LAKCÍMKÁRTYA SZÜKSÉGES!
FELHÍVJUK TISZTELT ÜGYFELEINK FIGYELMÉT, HOGY AZ ÚJ TÍPUSÚ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐ ÜGYFELEINKTŐL VÁSÁROLNI KIZÁRÓLAG A  RÉGI ADÓKÁRTYA  ÉS LAKCÍMKÁRTYA BEMUTATÁSÁVAL TUDUNK...

VÁLTOZÁSOK A KÉSZPÉNZFIZETÉSBEN!
A FÉMKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ  443/ 2013 (XI.27.) KORMÁNYRENDELET 24.§ SZERINT A FÉMKERESKEDŐ A FÉMKERESKEDELMI ENGEDÉLYKÖTELES ANYAG ELLENÉRTÉKEKÉNT NAPTÁRI NAPONKÉNT TERMÉSZETES SZEMÉLY ESE...

A hulladékkereskedelemre vonatkozó szabályok meghatározzák a személyek egyes típusaira vonatkozó hulladékbegyűjtés és kezelés, adminisztráció eljárási rendjét. Az Önre vonatkozó átvételi folyamat leírását ezért az alábbi csoportosítás szerint olvashatja: 
Cím: Székesfehérvár, Sereg utca 13
Tel: +36 22 310 705
E-mail: info@albafem.hu

Nyitvatartás
Hétfő: 8:00-16:00 Szombat: zárva
Kedd: 8:00-16:00 Vasárnap: zárva
Szerda: 8:00-16:00    
Csütörtök: 8:00-16:00    
Péntek: 8:00-16:00    
TÁJÉKOZTATÓ A HONLAPON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁNAK JOGI FELTÉTELEIRŐL

A www.albafem.hu weboldal (a továbbiakban: honlap, weboldal) kizárólagos tulajdonosa az ALBA- FÉM Kft. Az Alba- Fém Kft. fenntartja a jogot a weboldalon megjelenő információk, használati feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására.

A Honlap célja
Az Alba- Fém Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) www.albafem.hu néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: honlap) célja az Üzemeltető tevékenységének ismertetése, azok körébe tartozó szolgáltatások értékesítése és az ezekkel kapcsolatos információk biztosítása, különös tekintettel a hulladék- kereskedelem mint fő tevékenység jellegére.
Mindazonáltal a Társaság weblapjának közvetlen célja az értékesítendő szolgáltatásokról és termékekről adott előzetes tájékoztatás; így a Honlapon keresztül szerződést nem kötünk. A tényleges szerződéskötést minden esetben közvetlen kapcsolatfelvétel (személyes vagy telefonos) előzi meg; az így kötött írásbeli szerződés kerül iktatásra.

A Társaság adatai
Cég neve: ALBA- FÉM KFT.
Nyilvántartásba vétel: Budapest Főváros Törvényszék Cégbírósága Cg 01- 09- 873874
Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Székhelye: H-1118 Budapest, Frankhegy utca 12.
Telephelye: H-8000 Székesfehérvár, Sereg utca 13.
Ügyvezető: Bognár Attila   
Telefonos elérhetőség: +36 22 310 705
Internetes elérhetőség: www.albafem.hu
Elektronikus levélcím: info@albafem.hu

Szerzői jog védelme
A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában az Alba- Fém Kft. kizárólagos tulajdona, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátokra figyelemmel használható fel. Ennek megfelelően a honlap megjelenési formája, az oldalak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.), a weboldalon elhelyezett írásbeli anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, ezért:
Az oldal tulajdonosának engedélye nélkül a weboldal tartalmának, bármely részének reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos, az kizárólag személyes és nem üzleti célra használható fel.
A honlap tartalmi ill. formai alkotóelemei (együttesen vagy külön-külön) csak a honlap tulajdonosának előzetes írásbeli engedélyével, kizárólag változatlan formában, a forrás megjelölésével használhatóak, idézhetőek.

Felelősség kizárása, korlátozása
Az oldal üzemeltetője törekszik arra, hogy az oldal tartalma mind technikailag, mind a tények szempontjából pontos legyen; azok teljességéért, naprakészségéért azonban szavatosságot nem vállal. Felelősségünk az alábbiak szerint kizárt és/vagy korlátozott.
Az Alba- Fém Kft. nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos, szerződéses- ill. szerződésen kívüli károkozásért, elmaradt nyereségből, haszonból, bármiféle jövedelem elmaradásából származó mindazon károkért, amelyek a weboldalain található információkból fakadnak, azzal kapcsolatosak avagy olyan események következményei, amelyek e weboldal elérésének következtében állottak vagy állnak elő.

Linkek
További információk elérésének megkönnyítése érdekében honlapunkon más oldalakra kapcsolódó linkeket helyeztünk el. Ezek a hivatkozások nem állnak az Üzemeltető befolyása alatt, azok tartalmát nem ellenőrzi, így azok tartalmáért, adatvédelmi szabályaiért felelősséget semmilyen körülmények között nem vállal.
A linkeken keresztül a felhasználó jelen honlapot elhagyja; ez minden esetben a felhasználó saját felelősségére történik.

Adatvédelem
Az Alba- Fém kft. védi és tiszteletben tartja az oldalra látogató Felhasználó személyes adatait és információs önrendelkezési jogát, ennek érdekében megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja adataik biztonságát.
Az Üzemeltető az oldalon adatkezelést általában nem végez.
A honlap bizonyos részéhez való hozzáférés, letöltés személyes adatok megadásával egybekötött regisztrációval biztosított. Az Alba- Fém Kft. ebben a szűk körben, kizárólag a szükséges és elégséges mértékben kezeli azokat az adatokat, amelyek megadásával azok kezeléséhez a felhasználó a regisztráció formájában önkéntesen hozzájárul.
Az adatkezelési elvek a hatályos adatvédelmi szabályozással /ld. jogérvényesítés/ összhangban kerültek kialakításra.

Jogérvényesítés
A jelen weboldal használatára a magyar jog az irányadó. Az alkalmazandó jogszabályok különösen:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról
1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1978. évi IV. tv. a Büntető Törvénykönyvről